FAQ

W JAKIM WIEKU WARTO ROZPOCZĄĆ NAUKĘ JĘZYKA?

Naukę jezyka obcego u dzieci warto zacząć najpóźniej około 4 roku życia a  idealnie byłoby aby dziecko już w wieku 2-3 lat miało możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych w całości w języku obcym. Dzieci w wieku od 2 do 6 lat w nieprawdopodobnym wręcz stopniu "chłoną" nowe wyrażenia i zwroty, wraz z  akcentem, intonacją i wymową. Ta wyjątkowa umiejętność, zdolność do bezkrytycznego przyjmowania tego, co dziecko słyszy, z wiekiem niestety maleje, w wieku 6 lat zanika bezpowrotnie. Nauka w poźniejszych latach, mimo że jeszcze przez kilka lat wciąż bardzo efektywna, zaczyna być "obarczona" analizowaniem, przemyśleniami, nawykami, mimowolnymi tłumaczeniami na język ojczysty, często też obawami przed tym jak dziecko wypadnie przed np. rówieśnikami.

 

JAKI JEST CEL UCZENIA JĘZYKA OBCEGO U TAK MAŁYCH DZIECI?

Jednym z podstawowych celów wczesnej nauki jest wykształcenie w dziecku pozytywnego stosunku do nauki językow obcych co będzie potem procentowało chęcią dalszej nauki przez całe jego życie. Kolejnym aspektem jest osłuchanie się i obycie z językiem, tak aby fakt poznawania tego czy kolejnych języków jak i przebywania w międzynarodowym, wielokulturowym środowisku był naturalny i oczywisty.

Uniknięcie bariery językowej - rozmowa z native speakerem w naturalny sposób taką barierę likwiduje - dziecko już od pierwszych zajęć rozumie i jest rozumiane przez rodowitego mówcę danego języka, takiego samego z jakim zetknie się przebywając np.za granicą.

Ponadto poznanie sporej dawki slownictwa i wyrażeń, umiejętność reagowania na wydawane w języku obcym polecenia (najintensywniej dzieje się to w wieku 2-6 lat), wszystko to tworzy bardzo solidne podstawy do dalszej nauki.

Poznawanie języka obcego jest długotrwałym procesem i przebiega w podobny sposób, w jaki każdy z nas poznawał mowę ojczystą. Najpierw przychodzi rozumienie ze słuchu (znajomość pasywna), potem mówienie, czytanie, pisanie i wreszcie, trwające w idealnym przypadku całe życie, doskonalenie języka, jego specjalizacja. Żadnego z tych etapów nie da się "przeskoczyć", czy pominąć, nie warto tez kłaść zbyt dużego nacisku na tylko jeden aspekt nauki (np.czytania lub poznawania gramatyki) czy też "udziwniać" całego procesu szybkimi, wiele obiecujacymi "cudownymi" metodami.

Tutaj, tak jak w innych dziedzinach zycia "praktyka czyni mistrza" - nic nie zastąpi mówienia i słuchania. Reguły gramatyczne, tłumaczenia na j.polski, pisownia itp. powinny pełnić funkcję wyłącznie wspierającą, ułatwiającą poznawanie języka a nie zasadniczą część nauki.

 

KIEDY ZACZĄĆ WPROWADZANIE KOLEJNEGO JĘZYKA OBCEGO?

Nie ma tu jasno określonej granicy czasowej - z pewnością spokojnie możemy wprowadzać kolejny język, gdy dziecko jest już na tyle obeznane z jednym językiem (zwykle po około roku nauki), że kolejny język wprowadzamy bez ryzyka, że będzie sie dziecku mylił z poprzednim. Ale tak naprawdę wiele zależy od samego dziecka, na ile jest chętne i otwarte na kolejne wyzwanie, w żadnym razie nie może to być pod przymusem. To, że w początkowej fazie oba języki mogą "się mieszać" nie powinno niepokoić, po pewnym czasie dziecko doskonale poradzi sobie z ich rozróżnieniem.

 

JAK SPRAWDZAMY POZIOM WYJŚCIOWY?

Nie stosujemy żadnych testów pisemnych czy on-line, uważając je za niewymierne. Nigdy też w żaden sposób nie testujemy dzieci. Tu zazwyczaj wystarcza rozmowa z opiekunami dziecka, aby ustalić prawdopodobny poziom wyjściowy, który ostatecznie i tak zostanie zweryfikowany podczas pierwszych godzin zajęć. Z młodzieżą i osobami dorosłymi przeprowadzamy rozmowę wstępną, mającą na celu poznanie poprzednich doświadczeń w nauce języka i celów językowych oraz test ustny, dla określenia poziomu wyjściowego.

Nie trzymamy się poziomej skali zaawansowania, określenia typu A1 czy B2 są u nas wyłącznie orientacyjne. Bardziej koncentrujemy się na umiejętnościach językowych (tych, które już są i te, które chcemy docelowo zdobyć) oraz na sposobie i stopniu łatwości uczenia się.

 

KIM SĄ LEKTORZY?

Nasi lektorzy to native speakerzy, osoby starannie dobrane zarówno pod względem kompetencji językowych jak i wykształcenia oraz wysokiej kultury osobistej. Zatrudniamy praktyków, z wykształceniem wyższym lub w trakcie studiów, z doświadczeniem w pracy z dziećmi, o szerokich horyzontach, otwartych, lubiących kontakt z innymi.

Wszyscy lektorzy prowadzący zajęcia z dziećmi są  native speakerami; lektorzy polscy prowadzą jedynie lekcje typu korepetycje lub, na życzenie, lekcje z osobami dorosłymi.

Wszyscy lektorzy przechodzą szkolenia wenętrzne z nauczania naszą metodą, mają stałe wsparcie i pomoc metodyka, zajęcia są monitorowane pod względem metodycznym.

 

JAK MONITORUJEMY POSTĘPY?

Dwa razy w roku zapraszamy rodziców do uczestniczenia w zajęciach i obserwacji postepów dzieci "na żywo", na koniec każdego semestru lektorzy prowadzący przygotowują pisemne raporty z postępów w nauce. Zachęcamy również do indywidualnych spotkań i konsultacji w dowolnym punkcie roku szkolnego.

 

GDZIE UCZYMY?

Mieścimy się w Warszawie Ursus - Gołąbki, przy ul. H.Pobożnego 9, prowadzimy pólkolonie letnie i zimowe w Podkowie Leśnej.

 

CZY UCZYMY RÓWNIEŻ DOROSŁYCH?

Tak, uczymy również dorosłych.